Styret

Styret i Frogn Kulturråd, valgt på årsmøtet 19. mars 2018.

Leder:

Cathrine W. Langlie (Drøbak Studiescene).

Styremedlemmer: 

Gunnar Bjerknes Haugen (Nesodden/Frogn Kammerkor)

Frøydis Ulvin (Beatleskoret)

Christian Hole (Dr. Øbak)

Torild Stumo (Oscarsborg festnings venner)

Varemedlemmer: 

Linn Sørvig (Drøbak Studiescene)

Inger Gustavsson (Frogn Historielag)

 

Ekstern Kasserer:

Øyvind Solli (Drøbak Studiescene)

Revisor:

John Vedde (Drøbak Studiescene)

 

Kontakt styret

Du kan kontakte oss på denne epost-adressen:  post@frognkulturrad.org

Nyheter fra Frogn Kulturråd får du ved å følge oss på Facebook.