Styret

Styret i Frogn Kulturråd, valgt på årsmøtet 18. mars 2024

Leder:

Cathrine W. Langlie (Drøbak Studiescene).

Styremedlemmer: 

Atle Hunnes Isaksen (Venneforeningen Avistegnernes Hus)

Frøydis Ulvin (Drøbak Viseklubb)

Christian Hole (Dr. Øbak)

Torild Stumo (Oscarsborg festnings venner)

Varamedlemmer: 

Mette Høiland (Drøbak Kunstforening)

Liv Jorunn Jenssen (Drøbak musikkorps)

Ekstern Kasserer:

Øyvind Solli (Drøbak Studiescene)

Revisor:

John Vedde (Drøbak Studiescene)

Kontakt styret

Du kan kontakte oss på denne epost-adressen:  post@frognkulturrad.org

Nyheter fra Frogn Kulturråd får du ved å følge oss på Facebook.