Styret

Styret i Frogn Kulturråd, valgt på årsmøtet 14. mars 2017.

Leder:

Cathrine W. Langlie (Drøbak Studiescene).

Styremedlemmer: 

Gunnar Bjerknes Haugen (Nesodden/Frogn Kammerkor)

Frøydis Ulvin (Beatleskoret)

Tove Strand (Drøbak Kantori)

Laila Mathiesen (Frogn Historielag)

Varemedlemmer: 

Inger E. Michaelsen (Frogn seniorsenters venner)

Arne K. Bugge (Drøbak Mannskor)

 

Ekstern Kasserer:

Øyvind Solli (Drøbak Studiescene)

Revisor:

John Vedde (Drøbak Studiescene)

 

Kontakt styret

Du kan kontakte oss på denne epost-adressen:  post@frognkulturrad.org.

Nyheter fra Frogn Kulturråd får du ved å følge oss på Facebook.